Assegurança per a gossos potencialment perillosos (PPP)

L'assegurança per a gossos potencialment perillosos (PPP) està indicada per a propietaris d'aquest tipus de mascotes, és a dir, per a amos que tenen un gos de raça perillosa, encara que també poden assegurar gossos de races diferents. Es tracta d'una assegurança de responsabilitat civil per a gossos amb unes característiques molt especials que augmenten el risc de produir danys en altres persones o animals, tot i que el comportament dels animals és impredictible i qualsevol gos podria provocar perjudicis similars. Estigues atent als beneficis que FIATC t'ofereix!

Avantatges de l'assegurança per a gossos potencialment perillosos

Complir amb la llei: les persones que tinguin un PPP estan obligades a comptar amb una assegurança amb un capital fixat per llei (varia segons la comunitat autònoma).

Cobertura de Responsabilitat Civil per a propietaris de gossos: aquesta assegurança respon per tu com a amo de l'animal davant de possibles perjudicis que aquest pogués provocar a un tercer.

Defensa jurídica i fiances derivades dels danys anteriors: FIATC té a la teva disposició un servei d'assistència jurídica amb professionals que t'assessoren sobre temes legals, al mateix temps que afronta les despeses que se'n derivin.

Gossos de raça perillosa, no perillosa i de caça: aquesta assegurança té una cobertura àmplia que pot abastar diferents tipus de gossos.

En què consisteix aquesta assegurança?

Aquesta assegurança per a gossos és obligatòria per llei, ja que, si ets propietari d'un PPP, has de comptar amb una pòlissa en vigor que compleixi les seves característiques. L'únic requisit per a la contractació és que l'animal compti amb un xip mitjançant el qual figuri correctament al registre.

No obstant això, més enllà de tractar-se d'un simple requisit legal, parlem d'una solució que t'aporta tranquil·litat, ja que la principal finalitat d'aquesta assegurança de responsabilitat civil per a gossos és proporcionar la cobertura necessària sobre possibles demandes relacionades amb danys materials i/o personals provocats involuntàriament per l'animal a terceres persones.

Més que un requisit legal

És important reconèixer que els gossos de raça perillosa tenen més possibilitats que altres de perjudicar a tercers per les característiques que els defineixen, com la fortalesa de la seva musculatura, de les seves mandíbules o del seu pes (es considera potencialment perillós tot animal a partir dels 20 kg de pes). Així, aquesta assegurança és una protecció essencial si tens un gos d'aquest tipus, ja que estàs exposat a una responsabilitat més gran que els amos d'altres races de gossos.

Assistència jurídica completa

La cobertura d'aquesta assegurança abasta els danys i perjudicis provocats pel gos assegurat a la pòlissa. A més, estan cobertes les despeses de defensa jurídica davant de possibles denúncies o judicis que puguin produir-se contra el propietari, així com les finances que resultin a conseqüència d'aquests danys. En altres paraules, si et reclamen una determinada quantitat econòmica pels danys que el teu gos ha provocat, aquesta assegurança cobreix l'import corresponent fins al límit de la suma assegurada.