Assegurança de cotxe a tot risc

L'assegurança de cotxe a tot risc és una solució per cobrir tant els danys propis en el teu vehicle, com a terceres persones o al conductor. És ideal per a cotxes de gamma alta o nous.

Avantatges de l'assegurança de cotxe a tot risc

Seguretat: tens la garantia que els danys que pateixis en el teu vehicle quedaran coberts, encara que el sinistre sigui ocasionat per tu, hi hagi desacord respecte al causant o simplement el causant sigui desconegut.

Tranquil·litat: una assegurança de cotxe a tot risc t'aporta tranquil·litat en la conducció, ja que saps que estàs cobert davant un sinistre.

Protecció total: aquest tipus d'assegurança protegeix els danys materials del teu vehicle i també inclou assistència sanitària al conductor. Per descomptat, els danys de qualsevol mena a terceres persones també estan coberts.

Flexibilitat: si tries una assegurança a tot risc amb franquícia t'ofereix diferents possibilitats per ajustar la prima.

En què consisteix aquesta assegurança?

L'assegurança de cotxe a tot risc és aquella que, a més dels danys a tercers causats pel conductor del vehicle, també garanteix la cobertura dels danys en el mateix cotxe.

Es tracta d'una assegurança que és sinònim de tranquil·litat, ja que tens la certesa que es cobriran els danys que puguis produir en un altre vehicle, al seu conductor o a qualsevol dels seus ocupants així com en el teu propi vehicle (fins i tot si són responsabilitat teva)

Aquesta assegurança t'ofereix una cobertura àmplia que inclou els danys propis en el teu vehicle. Si, per exemple, es trenca la lluna del teu cotxe, l'assegurança inclou la reparació. Cal destacar que, davant de situacions inesperades com un incendi o el robatori del vehicle, fins i tot si és per descuit, l'assegurança a tot risc et protegeix fent-se càrrec de les reparacions.

Protecció per al conductor

A més, en cas de patir alguna lesió corporal, disposes de cobertura de despeses mèdiques a més d'una indemnització per mort i invalidesa permanent.

Assessorament jurídic professional

Contractada una assegurança de cotxe a tot risc accedeixes a un servei d'assistència i defensa jurídica en cas de sinistre.

Una assegurança a tot risc a preu reduït

Vols una prima més econòmica? Pots aconseguir una assegurança a tot risc a un preu millor si inclous una franquícia a la pòlissa. La franquícia suposarà una quota més econòmica i en cas de sinistre, hauràs d'abonar només, com a màxim, l'import de la franquícia. És a dir, si la reparació costa menys, hauràs de pagar l'import de la reparació, si costa més, l'import de la franquícia.