Assegurança CiberFIATC

Una assegurança de ciberriscos protegeix el teu negoci de les conseqüències d’incidents tecnològics, com ara atacs cibernètics, que poden posar en risc la continuïtat de l'activitat i provocar una pèrdua de beneficis. Si contractes l’assegurança de ciberriscos CiberFIATC estaràs protegit en cas de danys en els equips, responsabilitat amb tercers afectats, pèrdua de dades, danys a la reputació i pèrdues econòmiques (recuperació de dades, extorsió, sancions per incompliment en la protecció de dades personals…).

Avantatges de l'assegurança CiberFIATC

El millor equip de Resposta a Incidents disponible 24/7. Treballem en col·laboració amb les principals empreses especialitzades en riscos cibernètics a nivell mundial per a solucionar qualsevol esdeveniment que pateixi l'empresa.

Assistència i indemnització en cas d'extorsió. Un programari maliciós bloqueja el sistema, encripta la informació i sol·licita un rescat en bitcoins per a recuperar-lo. Davant d'aquesta amenaça, oferim assistència per a resoldre la situació amb el nostre equip de resposta (expert en casos d'aquest tipus) i cobertura dels costos associats.

Consultoria legal i de relacions públiques. Per tal de pal·liar tots els efectes derivats de l’incident.

Teletreball. Garantim la cobertura cibernètica dels empleats i els seus equips, tant personals com corporatius, mentre treballen en remot.

Deshonestedat. A diferència d’altres productes, CiberFIATC inclou els actes de deshonestedat dels empleats de l'assegurat (excepte els comportaments dolosos de directors i altres responsables).

Errors humans. També poden produir-se errors amb conseqüències nefastes. Per aquest motiu, cobrim les interrupcions dels sistemes de l'assegurat fins i tot quan són causades per errors humans dels empleats (no per falta de diligència).

Proveïdors externs. Som conscients que una gran part de les empreses depenen informàticament de tercers. Per això CiberFIATC entén que totes les dades operades per l'empresa assegurada o qualsevol entitat externa que li subministri serveis per contracte escrit es troben dintre del sistema informàtic de l'empresa.

Filials. Les empreses podran incloure les seves filials estrangeres de dins de l’EEE en la protecció de CiberFIATC.

Sense restriccions. A diferència d’altres assegurances, CiberFIATC no imposa restriccions a cap empresa pel fet que operi en un determinat sector (tret d'escasses excepcions).

Experiència. Amb més de vint anys d'experiència assegurant empreses, CiberFIATC ha estat dissenyada a partir de les necessitats de seguretat cibernètica que pugui necessitar qualsevol empresa i de manera que es pugui adaptar a totes i cadascuna. El nostre equip professional garanteix una atenció i un servei experts.