Assegurança de comunitats i edificis

L'assegurança de comunitats i edificis inclou tots els elements que són propietat conjunta dels veïns, com les zones comunes i d’altres instal·lacions. D'aquesta manera queda garantida la cobertura de parts i elements de l'edifici que no estan assegurats de manera particular pels propietaris.

Els avantatges de l'assegurança de comunitats i edificis

Protegeix de danys ocasionats per incendi i també conseqüència de fuites d'aigua, incloent-hi la reconstrucció de jardins.

Inclou l'obtenció de permisos i llicències.

Entre les seves cobertures, s'inclouen els danys estètics, amb la qual es garanteix la conservació d'una coherència estètica a l'edifici.

Aquesta assegurança protegeix els danys d'aparells i instal·lacions elèctriques comunitàries.

L'assegurança de comunitats i edificis inclou la responsabilitat civil general en el cas de produir danys a tercers.

FIATC t'ofereix en aquesta assegurança un servei especial d'assistència en edificis.

En què consisteix l'assegurança de comunitats?

Aquest tipus d'assegurances són indispensables per a les comunitats de propietaris, ja que proporcionen una tranquil·litat extra davant d'imprevistos gràcies a les seves garanties bàsiques:

  • Incendi, explosió, fum i riscos complementaris.
  • Honoraris de professionals externs, com els corresponents de l'advocat que pogués necessitar la comunitat en cas de judici.
  • Obtenció de permisos o llicències, com els requerits en cas de rehabilitació de la façana de l'edifici, per exemple.
  • Inhabitabilitat. Aquesta assegurança es fa càrrec del reallotjament de tots els habitants de l'edifici en cas de quedar inhabitable durant un temps determinat.
  • La pòlissa inclou danys per aigua amb inclusió de despeses de localització i reparació d'avaria.
  • L'assegurança es fa càrrec de danys estètics, garantint, per exemple, que totes les parets d'una escala quedin pintades del mateix color en un sinistre d'humitats, per exemple.
  • Danys elèctrics. Si les instal·lacions elèctriques o aparells pertanyents a la comunitat pateixen deteriorament per curtcircuit o anomalies en el corrent elèctric, l'assegurança cobreix aquests desperfectes.
  • Si n’hi ha zones enjardinades i es fan malbé per algun dels sinistres que preveu la pòlissa, l'assegurança es fa càrrec de la reconstrucció dels jardins.

A més dels danys propis, l'assegurança de comunitats i edificis de FIATC té a la teva disposició cobertura de responsabilitat civil general de fins a 600.000 euros, incloent-hi la derivada de la propietat de l'edifici, aigües, accidents de treball i privativa de copropietaris.

D'altra banda, aquesta assegurança es pot completar encara més amb garanties opcionals com la de robatori, trencament de vidres, actes vandàlics o els fenòmens atmosfèrics, entre d'altres.