Assegurança de llar per a llogaters

L'assegurança de llar per a llogaters és una solució ideal per a totes aquelles persones que viuen de lloguer. Principalment, aquest tipus de pòlisses cobreixen el contingut de l'habitatge (objectes com electrodomèstics, roba o altres béns) davant de determinats imprevistos. No obstant això, FIATC et proporciona una sèrie de beneficis que van més enllà. 

Avantatges de l'assegurança de llar per a llogaters

Cobreix els danys en les teves pertinences (electrodomèstics, mobles, roba ...) amb un límit de fins a 8.000 €.

La protecció dels teus béns inclou danys per aigua, danys elèctrics, trencament de vidres i robatori o espoliació.

Aquesta assegurança t'ofereix algunes prestacions d'assistència a la llar, com el servei bricollar.

Responsabilitat civil privada i com a llogater de l'habitatge fins a 180.000 € i protecció jurídica.

En què consisteix aquesta assegurança?

L'assegurança de llar per a llogaters és una opció molt econòmica, que es pot contractar des de 80 € l'any. Gràcies a aquesta tindràs assegurades les teves pertinences fins a 8.000 €. Així, quedaran protegits els teus mobles, aparells electrònics, roba i altres objectes de valor a l'habitatge on vius de lloguer sempre que pateixin danys per alguna de les següents causes:

Danys per aigua sempre que tinguin el seu origen en:

  • Rebentada, ruptura, escapament, desbordament accidental o embús de canonades i canalitzacions.
  • Omissió del tancament d'aixetes o claus de pas.
  • Aigües procedents d'immobles o habitatges contigus.
  • Cal destacar que aquesta cobertura inclou servei de lampisteria d'urgència.

Danys elèctrics 

  • Qualsevol dels teus aparells elèctrics i electrònics connectats a la xarxa està cobert per danys materials i directes causats per curtcircuits, caiguda de llamp i corrents anormals, amb servei d'electricista d'urgència exclusiu per a aquests casos. 

Trencament de vidres 

  • Aquesta assegurança es fa càrrec de les despeses de reposició, transport i col·locació de vidres, metacrilats, vidres, miralls i vidrieres. Igualment, inclou professional d'urgència per a aquests casos. 

Robatori i espoliació 

Les teves pertinences estan assegurades davant de sinistres de robatori i espoliació en l'habitatge. 

Però els beneficis que t'ofereix la pòlissa van més enllà: l'assegurança també et cobreix davant els danys que puguis ocasionar a terceres persones amb la cobertura de responsabilitat civil i a més t'ofereix assessorament jurídic.

Finalment l'assegurança de llar per a llogaters et proporciona determinats serveis d'assistència a la llar com bricolatge, serralleria urgent, orientació mèdica telefònica i assistència informàtica remota i a domicili entre d'altres.