Assegurança de moto a tot risc

L'assegurança de moto a tot risc és la més completa, ja que t'ofereix una major garantia de servei i cobertura per a la teva motocicleta. A continuació, et presentem els avantatges i aprofundim en el seu concepte.

Avantatges de l'assegurança de moto a tot risc

Responsabilitat civil obligatòria i voluntària: gràcies a aquesta cobertura compleixes amb les teves obligacions legals i a més et protegeix enfront d’infinitat de situacions on altres persones poden resultar perjudicades.

Defensa jurídica i reclamació, amb gestió de multes inclosa.

Danys en la teva moto causats per un sinistre, fins i tot quan el responsable ets tu mateix o un tercer no identificat. La cobertura de danys propis es contracta amb una franquícia.

Danys causats per animals cinegètics: si pateixes una col·lisió amb animals a la carretera, els danys en el teu vehicle queden coberts per l'assegurança de moto a tot risc.

Assistència en viatge, lliure elecció de taller i servei de manetes per a la realització de petites feines de manteniment de la teva moto.

Cobertura davant robatoris: la sostracció del vehicle o d'algun dels seus elements està garantida a la pòlissa. També assegurem la teva equipació tècnica com a motorista.

Cobertura davant d’incendis: els danys ocasionats en el vehicle com a conseqüència d'un incendi estan coberts per l'assegurança de moto a tot risc.

Assegurança de conductor que inclou indemnització per mort i invalidesa permanent i les despeses d'assistència sanitària per accident.

En què consisteix aquesta assegurança?

Aquesta assegurança t'ofereix les cobertures que necessites per conduir la teva moto amb tota tranquil·litat. Es tracta d'una solució de qualitat que cobreix els danys propis que es produeixin en el teu vehicle sigui quin sigui el causant (el conductor o un tercer no identificat). A més, ofereix responsabilitat civil obligatòria i voluntària fins a 50.000.000 € per cobrir possibles danys a tercers amb la moto en circulació i fins i tot mentre roman en repòs.

Serveis jurídics

Tens la tranquil·litat de comptar amb assessorament i defensa jurídica davant la reclamació de danys o si ets tu el que vols realitzar aquesta reclamació. A més a més tens a la teva disposició orientació a la tramitació de multes de trànsit que inclouen les despeses de gestió.  

La protecció que el conductor es mereix 

Inclou assistència sanitària per accident  amb límit de 900 €, així com indemnització en cas de mort i invalidesa permanent amb una limitació de fins a 6.000 €

Assistència en qualsevol lloc

Aquesta assegurança inclou assistència a la carretera des del km 0, en cas de sinistre, trasllat de la moto al taller, servei mecànic d'urgència i despeses d'hotel a causa d'immobilització del vehicle, entre altres serveis que puguis necessitar en una situació com aquesta. 

Més cobertures per completar la teva assegurança de moto

Aquesta assegurança és tan completa que et protegeix davant la col·lisió d'animals cinegètics, fent-se càrrec dels danys ocasionats en el vehicle. I, per descomptat, tens la cobertura necessària en cas de robatori o incendi.