Assegurança de salut per a empreses

L'assegurança de salut per a empreses és una opció molt adequada per a cuidar de la salut dels teus empleats i així també protegir la salut de la teva empresa. Ofereix l'accés fàcil i ràpid a una extensa xarxa de professionals, centres mèdics i hospitals i inclou les cobertures i serveis més complets d'acord als interessos de la teva empresa. A més de dotar a totes dues parts d'importants avantatges. Aquí t'expliquem amb detall en què consisteix l'assegurança de salut per a empreses FIATC.

Avantatges de l’assegurança de salut per a empreses

És el benefici social més ofert per les empreses i el més valorat pels seus empleats.

Millora la salut i el benestar dels empleats a través de múltiples avantatges com programes de prevenció, cobertures de psicologia i serveis d’orientació nutricional, entre d’altres.

Suposa un avantatge econòmic per al treballador sense cost per a l'empresa. Un 83 % dels treballadors que hi tenen opció s’acullen al sistema flex (la prima es descompta de la nòmina de l’empleat). (Estudi sectorial assegurances de salut per a empresa).

Redueix els nivells d'absentisme per la flexibilitat d’horaris i l’accessibilitat de serveis, amb temps d’espera mitjans inferiors a 24 hores en la citació per a proves de laboratori, 8 dies per a proves complementàries i 30 dies per a intervencions quirúrgiques. (Estud¡ Resa, IDIS setembre 2019).

Incrementa la satisfacció de l'empleat, que percep que l’empresa es preocupa per ell.

Aporta beneficis fiscals per a l'empresa en cas que es faci càrrec de l’import de les primes.

Afavoreix la imatge de l'empresa com a entitat socialment compromesa, i la fa més atractiva per a la captació de talent.

Flexibilitat de l'assegurança per a adaptar-se a les necessitats e interessos de la teva empresa.

En què consisteix aquesta assegurança?

L’assegurança FIATC Salut Empresa t’ofereix tenir cura de la salut dels teus empleats, fet que reforçarà la seva satisfacció i el vincle que tenen amb la companyia.

Serveis i cobertures

Medicina primària, especialitats mèdiques i medicoquirúrgiques. Els mitjans de diagnòstic i mètodes terapèutics necessaris.

Extensa cobertura en medicina preventiva.

Atenció hospitalària completa (mèdica, quirúrgica, pediàtrica, psiquiàtrica, urgències...).

Atenció 24 hores. Telèfons d’atenció i orientació mèdica. Serveis d’atenció urgent a l'estranger.

Cobertura completa en planificació familiar, seguiment d’embaràs i part.

Cobertura dental inclosa.  Més de 20 serveis gratuïts inclosos. Resta de serveis franquiciats amb una mitjana d’estalvi del 25 %.

Els notres productes

Medifiatc. Assegurança d’assitència mèdica.

Medifiatc Base. Assegurança d’assistència mèdica extrahospitalària.

Medifiatc Multi. Assegurances amb guia mèdica i reemborsament de despeses amb diferents gammes de cobertura.

Medifiatc Selec. Modalitat amb guia mèdica i possibilitat de reemborsament de despeses per a ginecologia i pediatria.

Medifiatc P5 y P15. Les mateixes garanties que MEDIFIATC en modalitat de copagament, per tal d’ajustar la prima d’assegurança a les necessitats dels nostres assegurats

Medifiatc Diagonal. Assegurances amb accés sense copagament a totes les garanties de MEDIFIATC en centres propis de l’entitat i altres centres de la guia mèdica en modalitat de copagament.

Assegurança Dental.

La satisfacció dels nostres clients

FIATC és l’asseguradora de salut més ben valorada pels seus propis clients:

Primera entitat nacional en satisfacció dels clients amb els seus serveis.*

Primera companyia nacional en intenció de permanència en els nostres productes de salut.*

Primera companyia a nivell nacional en satisfacció general amb el producte i els serveis prestats als nostres assegurats.*

Primera companyia en percentatge de promotors nets entre els nostres assegurats.*

Tercera millor companyia en la valoració del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.**

Valoració excel·lent i per damunt de la mitjana del mercat* en: productes i garanties, serveis, atenció al client, quadre mèdic i tramitació de prestacions.

Millor opció de contractació d’assegurança de salut familiar segons l’OCU***.

Fuente: * Tracking sectorial d’ICEA de gener de 2015 a abril de 2019. ** Estadística sectorial de COMB 2016/2017. ***Estadística de la revista de l’OCU en estudi d’assegurances de salut.