Assegurança de subsidi per malaltia o accident

Les assegurances de subsidi de malaltia i accidents suposen un suport econòmic quan per determinats problemes de salut la persona queda incapacitada per treballar temporalment. Aquest tipus d'assegurança garanteix els ingressos necessaris, encara que el titular hagi de deixar de banda la seva activitat per una malaltia o  accident.

Avantatges de l'assegurança de subsidi per malaltia o accident

Defunció i invalidesa per accident: aquestes cobertures opcionals suposen una indemnització per a l’assegurat en cas d’invalidesa absoluta i permanent per accident o per als seus beneficiaris en cas de mort per aquesta causa.

Protecció material: aquesta assegurança protegeix l'assegurat davant la pèrdua d'ingressos que es produeix davant d'una situació d'incapacitat laboral temporal.

Una solució per a treballadors amb ingressos variables: aquesta modalitat s'adapta a la perfecció a professionals autònoms i als empleats amb ingressos variables, com per exemple aquells que depenen de les comissions que s’obtenen per resultats. En qualsevol cas, l'afectat té un suport econòmic important.

Possibilitat d'ampliació de cobertures: aquesta assegurança permet ajustar la seva protecció afegint altres cobertures segons les teves necessitats en el moment de la contractació.

Defunció i invalidesa per accident: aquestes cobertures opcionals suposen una indemnització per a l’assegurat en cas d’invalidesa absoluta i permanent per accident o per als seus beneficiaris en cas de mort per aquesta causa.

En què consisteix aquesta assegurança de subsidi de malaltia i accident?

Aquesta assegurança es basa en una indemnització que s'ofereix a l'assegurat quan veu interrompuda la seva activitat laboral per malaltia o accident. L'import percebut és l'equivalent a una quantitat establerta per cada dia que duri la incapacitat, fins a un màxim de dos anys. L'import corresponent a cada jornada de baixa s'estableix al moment de contractació de la pòlissa. A més, la possibilitat d'ampliar-la amb altres cobertures la converteix en una de les assegurances d'accidents més flexibles i completes que existeixen avui en dia al mercat, ja que comptant amb totes les garanties que ofereix l'assegurança, el treballador pot tenir un suport econòmic davant d’aquestes situacions. Sens dubte, es tracta d'una opció en l'àmbit assegurador molt interessant per a professionals autònoms o aquells que depenen directament de la seva activitat laboral per mantenir el seu nivell d'ingressos.