Assegurança vida inversió

Invercapital és una assegurança de vida inversió que oferim exclusivament als nostres clients. Si vols obtenir una rendibilitat garantida en els estalvis, aquesta és una alternativa perfecta per invertir-los i veure'ls créixer amb total garantia. 

Els avantatges de l'assegurança de vida inversió Invercapital

Capital garantit: amb Invercapital sempre guanyes. FIATC et garanteix que rebràs de tornada el 100% del capital que vas invertir augmentat en una rendibilitat acumulativa al venciment.

Un any de durada: aquesta assegurança et garanteix una rendibilitat fixa al cap de 12 mesos, sense que hagis d'esperar un llarg termini per obtenir resultats.

Cobertura complementària de mort: en cas de defunció, suposa un complement econòmic per al beneficiari, acompanyat d'interessants avantatges fiscals.

Modalitats per a particulars o empreses: tu tries la modalitat d'assegurança de vida inversió que millor s'adapta al teu perfil, ja siguis particular o el titular d'una societat.

Aportació mínima assumible: amb només 3.000€ de capital pots fer l'aportació corresponent i treure-li rendiment.

Exclusivitat per a clients: aquest és un producte que FIATC reserva només per als seus clients.

En què consisteix aquesta assegurança?

Invercapital és una assegurança de vida d'inversió exclusiva que ofereix condicions molt interessants per a persones que ja són clients de FIATC, amb la possibilitat d'augmentar el tipus d'interès o el ritme en què creixen els seus estalvis segons el grau de vinculació amb la companyia.

Interès fix assegurat en només un any 

La gran qualitat d’Invercapital és que garanteix el 100% del capital invertit més una rendibilitat anual si es manté durant un any.

Aportacions fàcils d'assumir

Les aportacions són un altre aspecte rellevant d’Invercapital, ja que amb tan sols 3.000€ de capital ja pots beneficiar-te de les seves condicions.

Protecció extra en cas de defunció

La inversió suposa l'adquisició d'una assegurança de vida que garanteix un capital de mort als beneficiaris igual al 100% de l'aportació inicial més un interès anual acumulatiu del 2% amb l'avantatge que a l'impost de donacions es practiquen les retencions pròpies de les assegurances.

Tractament fiscal d’Invercapital 

Els interessos obtinguts a la fi del període tributen per l'IRPF com a rendiments de capital mobiliari i estan subjectes a la retenció del 19% (segons legislació vigent).