Assegurança d'impagament de lloguers

L'assegurança d'impagament de lloguers és una solució per a tots aquells propietaris que tenen un habitatge llogat. Si és el teu cas, amb una pòlissa d'aquest tipus comptes amb la tranquil·litat de garantir de la renda de cada mes encara que el llogater no compleixi amb la seva obligació de pagament.

Avantatges de l'assegurança d'impagament de lloguers

Cobertura de fins a 12 mesos per impagament del lloguer. Si el llogater no paga fins i tot durant un any, tens garantit el valor corresponent.

Defensa jurídica i reclamacions relacionades amb el contracte d'arrendament i assistència jurídica telefònica sobre els teus drets i obligacions com a arrendador.

Avançament de rendes impagades un cop iniciat el procés de desnonament.

En què consisteix aquesta assegurança?

L'assegurança d'impagament de lloguers és ideal per a propietaris que lloguen un habitatge a tercers com a residència habitual.

Els beneficis més importants que pot suposar aquesta assegurança es poden resumir en els següents:

  • El pagament de l'import de les rendes impagades per l'inquilí o arrendatari i l'avançament de rendes impagades quan s'hagi iniciat el procés de desnonament dins dels tres mesos posteriors a l'inici de l'impagament, amb els límits que s'estableixin a la pòlissa.
  • La protecció jurídica de l'arrendador derivada del contracte d'arrendament i de la propietat de l'habitatge arrendat. Davant d'un judici, aquesta assegurança t’ofereix assessorament en termes jurídics i els professionals que necessitis per a la teva defensa.
  • Danys materials per actes vandàlics de l'arrendatari en el continent de l'habitatge arrendat (elements fixos), detectats un cop el llogater l'hagi desallotjat una vegada conclòs el procés de desnonament i sempre a càrrec de la cobertura d'impagament de lloguers.