Assegurança mèdica amb reemborsament

FIATC posa al teu abast les assegurances mèdiques amb reemborsament de despeses amb les quals podràs triar el centre de salut o professional mèdic que vols que t'atengui. Amb aquesta assegurança podràs sol·licitar el reintegrament de les despeses dels serveis utilitzats.  I tot d'una forma ràpida i senzilla.

Avantatges de l'assegurança mèdica amb reemborsament

Llibertat d'elecció: podràs accedir a tots els centres i professionals de la guia mèdica o, si ho prefereixes, fora d'aquesta gràcies a modalitat de reemborsament de despeses.

Assegurança de salut completa: estàs davant d'una solució completa que abasta àmplies cobertures i et proporciona una cura integral de la teva salut.

Flexibilitat: tens la possibilitat d'escollir entre diverses modalitats d'assegurança, amb diferents límits de reemborsament.

Assegurança amb hospitalització: aquesta assegurança cobreix tots els ingressos i d'altres serveis hospitalaris.

Comoditat: FIATC t'atén en els horaris que millor s'adapten al teu ritme de vida.

Benestar: aquesta assegurança t’inclou FIATC Life, descomptes exclusius en nombrosos serveis de benestar com ara medicina estètica i logopèdia entre d'altres.

En què consisteix aquesta assegurança?

Aquesta assegurança s'adapta a les teves necessitats, ja que et permet accedir a tots els centres i professionals de la guia mèdica o, si ho prefereixes, fora d'ella. Tot i que el reemborsament acostuma a cobrir la major part de l'import total del servei ofert, hi ha franquícies variables en funció de la modalitat del producte i els serveis oferts. En altres paraules, el reemborsament pot suposar diferents percentatges sobre l'import total que has abonat, depenent de les condicions de la teva pòlissa i del servei concret. D'altra banda, l'assegurança de salut amb reemborsament compta amb límits anuals en la suma que es reemborsa, que poden ser específics per servei, com hospitalització quirúrgica, o globals.  

Serveis gratuïts 

D'altra banda, la pòlissa amb reemborsament de FIATC t'ofereix accés a serveis de la seva guia mèdica de forma directa. És a dir, en aquest cas, no s'aplica la mecànica de reemborsament i l'assegurat no ha d'abonar els serveis, ja que aquests són oferts per centres concertats per la companyia. Sens dubte, un accés àgil i de qualitat.

Modalitats de l'assegurança mèdica de reemborsament

Hi ha dues modalitats: Medifiatc Multi i  Medifiatc Selec. Amb elles podràs acudir als professionals i centres de la millor guia mèdica amb la llibertat d'horaris i la comoditat de la medicina privada, perquè la teva salut no pot esperar.