Assegurança de comerç

Aquesta assegurança t'aporta la tranquil·litat de saber que pots protegir el teu negoci incloent a les seves cobertures no només l'immoble on desenvolupes la teva activitat i els béns com el mobiliari, la maquinària, els equips electrònics, les existències i els vehicles, sinó també l'activitat i els professionals de l'establiment. L'impacte de certs imprevistos en el desenvolupament del teu negoci es pot veure molt atenuat gràcies a aquesta assegurança.

Avantatges de l'assegurança de comerç

Màxima protecció: es tracta d'una assegurança amb àmplia disponibilitat de cobertures.

Una assegurança adaptable a les necessitats del teu comerç: tens a la teva disposició garanties opcionals per personalitzar la teva pòlissa.

Protecció de l'immoble davant de qualsevol imprevist com incendi, fuites d'aigua i danys elèctrics.

Protecció dels teus béns: existències, equips electrònics, maquinària i mobiliari queden coberts.

Protecció de la teva activitat i dels professionals: l’assegurança de comerç inclou garanties tan interessants com responsabilitat civil, assistència jurídica i pèrdua de beneficis.

Servei eficaç per ajudar-te a fer que el teu negoci no s'aturi.

En què consisteix aquesta assegurança?

L'assegurança de comerç inclou cobertures que t'ajuden a recuperar-te de les conseqüències de molts riscos que poden afectar el teu negoci, com per exemple un incendi, una explosió o caiguda de llamp, una inundació o un robatori.

Aquests riscos poden afectar el local o locals on es desenvolupa el teu negoci (botigues, oficines, magatzems ...), als béns que conté al seu interior, a les persones o a l'activitat, per això les nostres assegurances són modulables segons les teves necessitats.

Trencaments, estètica, avaries i béns refrigerats

I pots ampliar encara més l'assegurança amb la cobertura de trencaments, que cobreix tota mena de vidres, marbres, rètols i pisa sanitària quan es parteixen.

La cohesió estètica de la part danyada per un sinistre amb la resta del local és molt important en un negoci, de manera que pots completar la teva assegurança de comerç amb la cobertura de danys estètics.

Vols una assegurança encara més completa? També pots optar per una garantia que protegeix la maquinària del teu local davant d’avaries. I si tens productes a cambres frigorífiques, et pot interessar la cobertura de béns refrigerats, ja que si l'aparell s'espatlla o s’atura per un tall de llum inesperat, el valor del contingut refrigerat pot ser bastant elevat, i amb aquesta cobertura el tindries garantit.