Assegurances industrials

L'assegurança industrial és una protecció dissenyada tant per a empreses grans com per a la petita i mitjana empresa (PIME) que garanteix la teva tranquil·litat davant de diferents imprevistos. Una protecció imprescindible no només per mantenir la continuïtat del teu negoci sinó per potenciar el seu creixement.

Avantatges de les assegurances industrials

Una assegurança ampliable per adaptar-se a les teves necessitats. Pots afegir diferents cobertures a la teva pòlissa de manera completament personalitzada.

Dirigida a empreses en qualsevol sector d’activitat. És possible contractar-lo amb independència dels productes que venguis o el servei que ofereixis.

Assessorament especialitzat. Tens a la teva disposició un equip d'experts per orientar-te.

Àmplia experiència assegurant empreses. La nostra companyia és líder en assegurances d'empresa.

Cobertura de responsabilitat civil. Et dóna suport enfront dels danys que puguis provocar a altres persones.

Danys propis a la teva nau o local. Cobreix els desperfectes provocats per diverses causes que preveu la pòlissa.

En què consisteix aquesta assegurança?

L'assegurança industrial s'adapta amb facilitat a moltes empreses diferents. Si la tries, disposaràs d'una sèrie de garanties bàsiques imprescindibles per a qualsevol negoci. Pots assegurar béns de l'empresa, com ara el local on desenvolupes la teva activitat, el mobiliari, les existències, la maquinària i fins i tot vehicles en repòs.

La pòlissa d'aquesta assegurança compta amb una sèrie de cobertures que protegeixen tots els elements esmentats.

 • Incendi, explosió o caiguda de llamp.
 • Danys per aigua, incloent la localització i reparació d'avaries.
 • Trencament de vidres, pisa sanitària, marbres i altres elements.
 • Avaries en equips electrònics i de maquinària, cobrint les despeses de la reparació per alteracions en el corrent elèctric o curtcircuits.
 • Vessament de líquids. L'assegurança t’indemnitza pel valor dels líquids vessats com ara gasolina o gasoil, per exemple.
 • Béns refrigerats. En cas que es facin malbé per avaria de la cambra frigorífica o per tall de llum, t’indemnitza amb el valor de les existències refrigerades.
 • Despeses d'extinció.
 • Despeses de desenrunament i demolició.
 • Pèrdua de lloguers.
 • Desallotjament forçós.
 •  Despeses de vigilant jurat.

Una assegurança personalitzada a la mida de la teva empresa

Si contractes una assegurança industrial, pots triar entre diferents garanties opcionals per tenir el recolzament d'una pòlissa encara més completa. Aquestes són només algunes de les més interessants:

 • Pèrdua de beneficis. L'assegurança et cobreix la pèrdua de beneficis en cas d'haver de tancar el teu negoci durant un període de temps  en concret per un sinistre inclòs a la pòlissa.
 • Béns temporalment desplaçats. Tens cobert el lloguer d'un magatzem provisional si fos necessari en cas de sinistre.
 • Obtenció de permisos i/o llicències. L'assegurança se’n fa càrrec de la tramitació corresponent.
 • Honoraris de professionals externs. Rebràs una indemnització pels serveis prestats per professionals aliens a la teva empresa, com un advocat.
 • Robatori i espoliació. Pots afegir la garantia de robatori i espoliació per garantir els béns de la teva empresa si es donés aquesta circumstància. Incloent els danys per entrada forçosa al local de l'empresa.
 • Reposició de maquinària i dispositius electrònics. L'assegurança se’n fa càrrec d’aprovisionar-te amb la maquinària que s'hagi espatllat en un accident inclòs a la pòlissa.
 • Reposició d'arxius. En cas de perdre documents a conseqüència d'un incendi o d'un error informàtic, per exemple.
 • Responsabilitat civil. L'assegurança et dóna suport amb assistència jurídica si provoques danys a tercers, tant si es tracta de clients o altres persones completament alienes. Es farà càrrec de les despeses corresponents als danys que hagi provocat la teva empresa.
 • Trencament de vidres i rètols. Si es trenca una finestra, el vidre de la taula, el rètol de l'entrada o qualsevol altre element de característiques similars, l'assegurança se n’encarrega de la reparació o reposició, sense tenir en compte el motiu del trencament.
 • Actes vandàlics. En cas que el local patís danys per actes malintencionats realitzats per tercers.
 • Fenòmens atmosfèrics. Si es patissin desperfectes a causa d'inclemències meteorològiques com la pluja forta, la neu, la pedra o les inundacions.