Assegurança de vida

Una assegurança de vida és la millor garantia d'estabilitat econòmica futura per a una persona i la seva família en el cas de mort o invalidesa. El seu nivell de cobertura depèn de múltiples factors, com són els riscos que l'assegurat desitgi cobrir: mort, invalidesa o fins i tot malalties greus i de la suma de diners que estimi necessària per poder fer front a aquestes situacions. A continuació, detallem els diferents tipus d'assegurances de vida que podem oferir-te.

Avantatges d'una assegurança de vida

Garanteix l'estabilitat econòmica de la família en els moments més difícils.

Ajuda a complir projectes de futur familiars, com l'educació dels fills i mantenir la seva qualitat de vida.

Ofereix garanties addicionals: malaltia greu, invalidesa i mort per accident i si aquest és de circulació.

Permet ampliacions amb cobertures opcionals d'invalidesa absoluta i permanent, invalidesa absoluta per accident i si aquest és de circulació.

Una assegurança de vida et dóna tranquil·litat, ja que proporciona solucions econòmiques que beneficien a tota la família davant adversitats importants:

  • Garanteix l'estabilitat econòmica de la família en els moments més difícils.
  • Ajuda a complir projectes de futur familiars, com l'educació dels fills i mantenir la seva qualitat de vida.
  • Ofereix garanties addicionals: malaltia greu, invalidesa i mort per accident.
  • Permet ampliacions amb cobertures opcionals adaptades a les necessitats de la família.

Amb l'objectiu de trobar l'assegurança de vida que millor s'adapti a les teves necessitats, és bo conèixer quins altres avantatges poden oferir-nos aquestes assegurances:

Bestretes per malaltia greu

L'assegurança de vida pot incloure una cobertura opcional que permet rebre una bestreta total o parcial en el cas que l'assegurat pateixi una malaltia greu prevista a la pòlissa.

Doble i triple capital

Una altra opció disponible en assegurances de vida és la possibilitat que els beneficiaris obtinguin el doble de la suma contractada si la mort de l'assegurat és per accident o el triple si aquest és de trànsit.

En el moment de contractar una assegurança de vida convé tenir en compte determinades qüestions que condicionaran les cobertures que triem i els imports que assegurarem.

En primer lloc, és important tenir clar quins riscos ens preocupen més, a partir dels nostres hàbits, professió, situació vital i familiar i altres aspectes, per incloure'ls a l'assegurança: defunció, invalidesa, malaltia greu.

A més de les cobertures, també és molt recomanable preveure quines necessitats tindríem nosaltres o la nostra família en cas d'una mort o invalidesa per poder calcular la suma d'indemnització que volem contractar.

En resum, per decidir quina assegurança s'adapta de la manera més fidel a les nostres necessitats, és important tenir en compte els riscos que volem cobrir, la prima que desitgem o podem pagar i la quantia que necessitaríem en cas d'una mort o invalidesa.

Articles relacionats