D. P. Global

Pla de pensions de renda fixa mixta (màxim del 30% en renda variable). Estalvia per a la teva jubilació amb un risc moderat i les expectatives de rendibilitat de la renda variable

Avantatges del pla de pensions

Desgravació fiscal en la declaració de la renda

Gestió experta per garantir el teu estalvi en el futur

Garantia de FIATC, una gran companyia amb més de 85 anys d'història al nostre país

En què consisteix aquest producte?

Descripció

PLANFIATC I és un pla de pensions adherit al Fons de Pensions FONDFIATC que té per objecte la preservació del capital i del patrimoni acumulat per atendre les necessitats dels seus partícips en el moment de la jubilació, amb un perfil d'inversió de "renda fixa mixta", és a dir, que inverteix un màxim del 30% del seu patrimoni en accions d'empreses cotitzades en borsa.

Perfil

Recomanable per a persones de mitjana edat que vulguin combinar una inversió amb un nivell de risc baix i les expectatives de rendibilitat que pugui aportar el 30% de renda variable.

Aportacions

Poden ser: úniques (d'una sola vegada), periòdiques (mensuals, trimestrals, etc.) i les dues combinades, fins a un màxim de 8.000 euros l'any. Amb la flexibilitat de poder disminuir o augmentar les aportacions periòdiques i, fins i tot, suspendre-les temporalment i reprendre-les quan convingui.

Benefici fiscal

Desgravació de la menor de les quantitats següents: 8.000 € anuals o el 30% de la suma de rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques, i de les aportacions realitzades a favor del teu cònjuge fins al límit de 2.500 €.