Com sol·licitar el reemborsament de despeses de la pòlissa de salut

Per sol·licitar el reemborsament de les despeses de la seva pòlissa de salut, cal complimentar i seguir les indicacions que es detallen en el document adjunt.