Franquícies a càrrec de l'assegurat

Serveis a disposició de l'assegurat previ abonament d'una franquícia corresponent al cost de la prestació sol·licitada.

Tractaments Dermatològics. S'inclouen els tractaments de la pell per làser de lesions cutànies no estètiques. Aquesta prestació està sotmesa a franquícia a càrrec de l'assegurat.
Import de la franquícia: 150 €
Làser Excimer. Cobert per a Miopies superiors a 4 diòptries i per a Hipermetropia o Astigmatisme superiors a 2 diòptries. Resta de casos estan sotmesos a franquícia a càrrec de l'assegurat.

Import de la franquícia: 600 €

Cirurgia Robòtica Da Vinci. Es prestarà exclusivament sota l'aprovació de la comissió de control quirúrgic de FIATC en els centres propis designats per la companyia. Aquesta prestació està sotmesa a franquícia a càrrec de l'assegurat.
Import de la franquícia depenent del tipus d'intervenció:
Urologia
- Prostatectomia Radical: 10.500 €
- Nefrectomia Parcial: 10.500 €
- Cistectomia Bricke: 16.000 €
- Cistectoma Neobufeta: 19.000 €
Ginecologia
- Histerectomia: 10.500 €

Disponible únicament per a MEDIFIATC, MEDIFIATC P5, P15, Multi 125, Multi 250, Selecció i Diagonal (consultar condicions especials per a més informació).