Planfiatc 5 Individual

Pla de pensions de renda variable mixta (màxim del 70% en renda variable). Molt de temps per davant per estalviar. Pots assumir un cert risc per tenir expectatives importants de rendibilitat.

Avantatges del pla de pensions

Desgravació fiscal en la declaració de la renda

Gestió experta per garantir el teu estalvi en el futur

Garantia de FIATC, una gran companyia amb més de 85 anys d'història al nostre país

En què consisteix aquest producte?

Descripció

PLANFIATC 5 Individual és un pla de pensions adherit al Fons de Pensions FONDFIATC VARIABLE 70 que té per objecte la preservació i el creixement del capital i del patrimoni acumulat per atendre les necessitats dels seus partícips en el moment de la jubilació, amb un perfil d'inversió de "renda variable mixta", és a dir, que inverteix un mínim d'un 30% i un màxim del 70% del seu patrimoni en accions d'empreses espanyoles i estrangeres cotitzades en borsa.

Perfil

Adequat per a persones joves que busquen una inversió amb expectatives altes de rendibilitat a llarg termini i que tenen poca aversió al risc.

Aportacions

Poden ser: úniques (d'una sola vegada), periòdiques (mensuals, trimestrals, etc.) i les dues combinades, fins a un màxim de 1.500 euros l'any. Amb la flexibilitat de poder disminuir o augmentar les aportacions periòdiques i, fins i tot, suspendre-les temporalment i reprendre-les quan convingui.

Benefici fiscal

Desgravació de la menor de les quantitats següents: 1.500 € anuals o el 30% de la suma de rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques, i de les aportacions realitzades a favor del teu cònjuge fins al límit de 1.000 €.